Cenrādis

Juridisko pakalpojumu pamatcenas (EUR)

Cenām ir informatīvs raksturs.

Attālināta konsultācija, vienkāršos jautājumos un bez dokumentu analīzes, varat saņemt zvanotepastā vai whatsap bez maksas. Bezmaksas piedāvājums attiecas tikai uz īsām konsultācijām. Plašākas konsultācijas tikai klātienē.

 • Juridiskā klātienes konsultācijā no 25,-/h.
 • Iepazīšanās ar dokumentiem, to analīzes veikšana un rekomendācijas sniegšana no 40,-
 • Dažādu vēstuļu sastādīšana no 30,-
 • Pilnvaras sastādīšana no 30,-
 • Pretenzijas sastādīšana no 40,-
 • Iesniegums uz vienas A4 lapas no 30,-
Iesniegumi un citi dokumenti

 • Vienošanās par laulības šķiršanu no 60,-
 • Līgumu sagatavošana (atkarībā no līguma sarežģītības) no 35,-

Prasības pieteikumi un dokumenti tiesai

 • Prasības pieteikums tiesai par laulības šķiršanu no 100,-
 • Prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu no 100,-
 • Prasības pieteikums par paternitātes noteikšanu no 100,-
 • Pretprasības sagatavošana no 100,-
 • Lūgumu sagatavošana no 40,-
 • Prasības prasījumu grozījumu sagatavošana no 40,-
 • Prasības pamata vai priekšmeta grozījumu sagatavošana no 40,-
 • Blakussūdzības sagatavošana no 70,-
 • Prasības pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību sagatavošana no 70,-
 • Prasības pieteikums par mazapmēra parāda piedziņu līdz 2500 euro 50,-
 • Izlīguma sagatavošana no 50,-
 • Citi prasības pieteikumi civilprocesā no 100,-
 • Pārstāvība tiesā no 60,- par tiesas sēdi.