Medicīnas tiesības un pacientu tiesību aizsardzība

Konsultējam pacientu tiesību aizskārumu gadījumā. Palīdzam iesniegt dokumentus atlīdzības saņemšanai no Ārstniecības riska fonda, Sniedzam atbalstu lēmumu pārsūdzēšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniedzam prasības pieteikumu tiesā. Ja nav iespējams saņemt atlīdzību no ārstniecības riska fonda palīdzam saņemt atlīdzību Civilprocesa kārtībā.