Patērētāju tiesības

Patērētāju tiesību un interešu aizstāvība, kas saistīta ar nekvalitatīvu preci vai pakalpojumu.