Pārstāvība tiesā

Ja strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, bieži ir nepieciešama strīdus risināšana tiesā. Pēc klienta vēlmēm varam nodrošināt pārstāvību pirmās instances tiesā.