Ģimenes tiesības

Sniedzam juridisko atbalstu ģimenes tiesību jomā. Sagatavojam dokumentus laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas vai paternitātes noteikšanai. Sagatavojam laulības līgumus un palīdzam tos reģistrēt, kā arī citus jautājums.