Mantojuma tiesības

Saskaroties ar situācijām, kad jau tiek dalīts īpašums vai domājot par nākotni, lai tas nonāktu pareizajās rokās, ir nepieciešamā jurista konsultācija.

Sniedzam konsultāciju  ar mantojumu saistītos jautājumos:

Mantojuma ieņemšanu vai atgrūšanu
Mantojuma sadale,
Mantojuma apstrīdēšana,
Jautājumi par testamentu un likumisko mantošanu.