Darba tiesības

Darba likums un tā interpretācija ir bieži sastopama gan uzņēmuma vadītājiem, gan darbiniekiem. Nepareiza darba likuma normu tulkošanā var uzņēmumam izmaksāt lielus naudas resursus, savukārt darbinieks var zaudēt viņam pienākošos samaksu. Parasti situācijas tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja tas neizdodas, tad tiesā. Sniedzam:

Konsultācijas darba tiesību jautājumos,
Dažādu formu darba līgumu sagatavošanu,
Strīdus risināšanu,
Sūdzību sagatavošanu,
Dažādu atbilžu sagatavošanu,
Rīkojumu sagatavošanu,
Prasības pieteikumu tiesā sagatavošanu.