Līgumi

Līgums ir jebkura vienošanās, kas nodibina saistību. Ir dažāda veida līgumi, kā atsavinājuma līgumi (pirkuma līgums, uztura līgums, piegādes līgums), Dāvinājuma līgumi, atdošanas līgumi, nomas un īres līgumi, uzņēmuma līgumi un pārvadājuma līgumi, Sabiedrības līgumi laimes līgumi, pilnvarojuma un apdrošinājuma līgumi.

Nodrošinām gan līguma sagatavošanu, gan pārbaudi, gan atbalstu jebkurā līguma izstrādes posmā. Izskaidrojam līguma dalībnieka pienākumus un tiesības, izvērtējām riskus un sniedzam rekomendācijas.