Sadarbība ar uzņēmumiem

Lai arī uzņēmumi daudzus juridiskus jautājumus risina iekšējiem resursiem, ir situācijas, kad bez kvalificēta jurista palīdzības nav iespējams situāciju risināt. Tās var būt situācijas, gan ar parāda piedziņu tiesas ceļā, gan juridiska padoma juridiskas problēmsituācijas risināšanai. Bieži pastāvīga jurista pieņemšana darbā nav nepieciešama, jo problēmsituāciju nav tik daudz un ir izdevīgāk konkrētajā gadījumā vērsties pie sadarbības jurista, šajā situācijā vislabākais ir noslēgt vienošanos ar konkrētu juristu, kurš būtu informēts par notiekošo jūsu uzņēmumā ilgtermiņā un spētu situāciju risināt gan ātrāk gan produktīvāk.

Piedāvāju sadarbību juridiskām personām, gan dokumentu sastādīšanā, konsultāciju sniegšanā, varu pārstāvēt tiesā, veikt izmaiņas uzņēmuma reģistrā utml. sniedzu pakalpojumus pēc nepieciešamības bez fiksētas mēneša maksas un minimālā pakalpojuma apjoma. Pakalpojumus sniedzu attālināti un par pakalpojumiem izrakstam rēķinu.

Pakalpojumi tiek sniegti pēc nepieciešamības - nav noteikts minimālais pakalpojumu apjoms mēnesī, nav arī fiksēta mēneša maksa.